For å bli Miljøsertifisert og for å fortsette å være dette, må bedriften sende inn årlig klima- og miljørapport som en del av sertifiseringsgrunnlaget. Rapporten leveres innen 1. april hvert år og gjøres offentlig tilgjengelig.

Dersom du ønsker tilgang til vår rapport for 2021 er det bare å sende en mail til rita@2tal.as

Dette symbolet kan vi smykke oss med når vi er miljøsertifiserte før utgangen av mai 2022.