• Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1.
  • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2.
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2.
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2.