2tal Utemiljø Anleggsgartner AS

2tal Utemiljø AS

Kontor Narvik besøksadresse:                                  Kontor Narvik, postadresse:

Beisfjordveien 43                                                              Postboks 312

8514 Narvik                                                                        8504 Narvik

Tlf           76 95 90 90
Fax         76 95 90 91
E-post     post@2tal.as

Vakttelefon vintervedlikehold  46 47 11 19

Kontor Tromsø, besøksadresse :                        Kontor Tromsø, postadresse:

2tal Utemiljø Anleggsgartner AS                             2tal Utemiljø Anleggsgartner AS
Ringvegen 127                                                                  Postboks 3399
9018 TROMSØ                                                        9276 Tromsø

Tlf           47 93 14 36
Epost      christian@2tal.as

Fakturaadresser:

2tal Utemiljø AS: 2tal@faktura.poweroffice.net

2tal Utemiljø Anleggsgartener AS: 2talanleggsgartner@faktura.poweroffice.net

Ansatte

2tal Utemiljø’s kontorlokaler i Narvik.